This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Image caption appears here

Add your deal, information or promotional text

Privacybeleid

Over ons privacybeleid

GoSmooth geeft veel om uw privacy. We verwerken daarom alleen gegevens die we nodig hebben voor (verbetering van) onze diensten en we behandelen de informatie die we over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de diensten die worden aangeboden door GoSmooth. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 18-03/2021, met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie over u door ons wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens mogelijk met derden kunnen worden gedeeld. We leggen u ook uit hoe we uw gegevens opslaan en hoe we uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u hebt met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt.


OVER ONZE GEGEVENSVERWERKING

Hieronder kunt u lezen hoe we uw gegevens verwerken, waar we deze opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en voor wie de gegevens transparant zijn.

Webshopsoftware (Shopify)


Onze webshop is ontwikkeld met software van Shopify, we hebben gekozen voor TransIP voor onze webhosting. Persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking stelt ten behoeve van onze diensten worden met deze partij gedeeld. TransIP heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor een ander doel gebruiken. TransIP is verplicht passende beveiligingsmaatregelen te nemen op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-codering en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om gegevensverlies te voorkomen.

Email (Gmail)

We gebruiken de services van Gmail voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsproviders

Mollie


We gebruiken het Mollie-platform om (een deel van) de betalingen in onze webshop af te handelen. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betalingsgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de service verder te verbeteren en om (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle bovengenoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van de diensten van Mollie waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan volgens de wettelijke voorwaarden is toegestaan.

Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de volgende betaalmethoden. Betaling dient te geschieden aan Klarna.

- Betaal in [14] dagen: de betalingstermijn is 14 dagen na verzending van de goederen of tickets / beschikbaarheidsdatum van de service. De volledige algemene voorwaarden voor de markten waar deze betaalmethode beschikbaar is, vindt u hier: Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland, Oostenrijk en Nederland.

- Slice it: Met de financieringsservice van Klarna kunt u uw aankoop betalen in flexibele of vaste maandelijkse termijnen volgens de voorwaarden die worden vermeld bij het afrekenen. De betaling op afbetaling is aan het einde van elke maand verschuldigd na indiening van een afzonderlijke maandelijkse factuur door Klarna. Meer informatie over Slice It inclusief algemene voorwaarden en standaard Europese informatie over consumentenkrediet vindt u hier voor de markten waar deze betaalmethode beschikbaar is: Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden, Noorwegen, Denemarken en Finland.

- Direct bankieren: beschikbaar in Duitsland, Oostenrijk en Nederland. Uw account wordt direct na het plaatsen van uw bestelling afgeschreven.

- Automatische incasso: beschikbaar in Duitsland, Zweden, Oostenrijk en Nederland. Uw account wordt gedebiteerd na verzending van de goederen of tickets / beschikbaarheidsdatum van de service of in geval van een abonnement volgens de tijdlijnen communiceren d. U wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de datum (data).

- Kaartbetalingen: beschikbaar in Duitsland. Het bedrag wordt gereserveerd op uw kaart en wordt gedebiteerd na verzending van de goederen of tickets / beschikbaarheidsdatum van de service. In geval van een abonnement zal het bedrag worden gedebiteerd volgens de tijdlijnen communiceren.

De betaalmethoden Betalen in [14] dagen, Slice It en automatische incasso zijn alleen beschikbaar in geval van een positieve kredietbeoordeling. Voor dit doel sturen we uw gegevens voor een adres- en kredietcontrole door naar Klarna tijdens het bestelproces en de afhandeling van uw aankoop. We kunnen u alleen de beschikbare betaalmethoden aanbieden op basis van het resultaat van de kredietcontrole. Algemene informatie over Klarna en de gebruikersvoorwaarden per land zijn te vinden op klarna.com. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de privacyverklaring van Klarna.

Reviews / Beoordelingen / Recensies (Yotpo)

We verzamelen beoordelingen via het Yotpo-platform. Als u een review achterlaat via Yotpo, bent u verplicht uw naam, woonplaats en e-mailadres in te voeren. Yotpo deelt deze informatie met ons zodat we de beoordeling aan uw bestelling kunnen koppelen. Yotpo publiceert ook uw naam en woonplaats op uw eigen website. In sommige gevallen kan Yotpo contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat we u uitnodigen om een beoordeling achter te laten, zullen we uw naam en e-mailadres delen met Yotpo. Ze gebruiken deze informatie alleen om u uit te nodigen om een beoordeling achter te laten. Yotpo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Yotpo behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen voor het verlenen van diensten, hiervoor hebben we Yotpo toestemming gegeven. Alle bovengenoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn ook van toepassing op de delen van de service waarvoor Yotpo derden inschakelt.

Verzending & Logistiek (UPS)

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij gebruiken de diensten van UPS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarom noodzakelijk dat we uw naam, adres en woonplaatsgegevens delen met UPS. UPS gebruikt deze informatie alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat UPS onderaannemers inschakelt, stelt UPS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturering & Boekhouding
 (manager.io)

Voor onze administratie van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Manager.io. We delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het beheren van verkoopfacturen. Voor onze administratie van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Manager.io. We delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het beheren van verkoopfacturen. Uw persoonlijke gegevens worden beveiligd verzonden en opgeslagen.

Manager.io is verplicht tot geheimhouding en zal uw informatie vertrouwelijk behandelen. Manager.io gebruikt uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking


We gebruiken uw gegevens alleen ten behoeve van onze diensten. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw informatie niet (gerichte) marketing. Als u informatie met ons deelt en wij deze informatie gebruiken om u later, anders dan op uw verzoek, te contacteren, zullen wij u om uitdrukkelijke toestemming vragen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, behalve om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derde partijen zijn allemaal vertrouwelijk gehouden op basis van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met het doel onze services verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonlijke gegevens.

Deelname aan belasting- en strafrechtelijk onderzoek


Waar van toepassing, kan GoSmooth worden gehouden op basis van een wettelijke verplichting om uw gegevens te delen in verband met overheidsbelasting of strafrechtelijke onderzoeken. In een dergelijk geval zijn we verplicht om uw gegevens te delen, maar we zullen ons hiertegen verzetten binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u onze klant bent. Dit betekent dat we uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u onze diensten niet langer wenst te gebruiken. Als u ons dit aangeeft, zullen wij dit ook als een verzoek om vergeving beschouwen. Op basis van toepasselijke administratieve verplichtingen zijn we verplicht om facturen met uw persoonlijke gegevens op te slaan.

Om (persoonlijke) gegevens op te slaan, bewaren we deze informatie zolang de toepasselijke termijn van kracht is. Medewerkers hebben echter niet langer toegang tot uw klantprofiel en documenten die wij hebben geproduceerd in verband met uw opdracht.

Uw rechten

Op basis van de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen we uit welke rechten dit zijn en hoe u een beroep kunt doen op deze rechten.

Om misbruik te voorkomen, sturen we in principe kopieën en kopieën van uw gegevens alleen naar uw reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen om uzelf te identificeren. We houden een administratie bij van voltooide verzoeken, in het geval van een verzoek om vergeving beheren we anonieme gegevens. Alle kopieën en kopieën van gegevens die u ontvangt in de machine-leesbare gegevensindeling die we binnen onze systemen gebruiken.

U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonlijke gegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U hebt altijd het recht om de gegevens te inspecteren die wij verwerken of hebben verwerkt die betrekking hebben op uw persoon of die tot u herleidbaar zijn. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens hebben, met het ons bekende e-mailadres, met vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op rectificatie

U hebt altijd het recht om de gegevens te krijgen die wij verwerken of hebben verwerkt die betrekking hebben op uw persoon of die hiernaar herleidbaar zijn. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging dat de gegevens zijn gewijzigd op het ons bekende e-mailadres.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt altijd het recht om de gegevens te beperken die wij verwerken of die verband houden met uw persoon of die tot u herleidbaar zijn. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging naar het ons bekende e-mailadres dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of hebben verwerkt en die betrekking hebben op uw persoon of die tot u herleidbaar zijn, te laten uitvoeren door een andere partij. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen we u kopieën of kopieën van alle informatie over u die we hebben verwerkt of die door ons zijn verwerkt door andere verwerkers of derden op het ons bekende e-mailadres. Naar alle waarschijnlijkheid zullen we in een dergelijk geval niet langer de service kunnen voortzetten, omdat de veilige koppeling van gegevensbestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en andere rechten

In sommige gevallen hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door of namens GoSmooth. Als u bezwaar maakt, stoppen we de gegevensverwerking onmiddellijk in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Als uw bezwaar gegrond is, zullen wij kopieën en / of kopieën van gegevens die wij verwerken of aan u ter beschikking hebben gesteld en vervolgens de verwerking permanent beëindigen.

U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als u van mening bent dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het bedrijf Google als onderdeel van de "Analytics" -service. We gebruiken deze service om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker kan verplicht zijn om toegang te verlenen tot deze gegevens op basis van toepasselijke wet- en regelgeving. We verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze informatie met Google. Google kan deze informatie in combinatie met andere datasets interpreteren en zo uw bewegingen op internet volgen. Google gebruikt deze informatie om onder andere gerichte advertenties (Adwords) en andere Google-diensten en -producten aan te bieden.

Cookies van derden


In het geval dat softwareoplossingen van derden cookies gebruiken, wordt dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid


We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid van invloed is op de manier waarop we al verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, stellen we u hiervan per e-mail op de hoogte.


Contact gegevens

GoSmooth
Ir. Lelyweg 14H
2031CD Haarlem
nederland
T: +31 (0) 23 8443 776
E: info@go-smooth.com


Door u te abonneren op GoSmooth tekstberichten, gaat u ermee akkoord dat u geautomatiseerde marketing tekstberichten van ons ontvangt over onze producten en diensten op het telefoonnummer dat u opgaf toen u zich abonneerde, en dat de berichten kunnen worden verzonden via een automatisch telefoonkiessysteem of andere technologie. De frequentie van de berichten is terugkerend. Toestemming is geen voorwaarde voor aankoop. Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn. Antwoord STOP, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE of QUIT om u af te melden en HELP voor klantenondersteuning. U kunt een extra sms-bericht ontvangen ter bevestiging van uw beslissing om u af te melden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat een poging om u af te melden op een andere manier dan het sms'en van de bovenstaande afmeldingscommando's geen redelijke manier is om u af te melden.

Search